اسپری تخته پاک کن

اسپری پاک کننده

اسپری پاک کننده وایت برد و دستمال میکرو فایبر در جهت هر چه استفاده و نگهداری بهتر از رنگ وایت برد عرضه می شوند.
دستمال میکروفایبر آسیب کمتری را به سطح وارد می کند و همچنین جوهر ماژیک را بهتر از تخته پاک کن های دیگر به خود جذب می کند.
در صورت استفاده مکرر از رنگ وایت برد و باقی ماندن مقداری لک بر روی سطح، اسپری پاک کننده وایت برد با فرمول اختصاصی برای رنگ وایت برد به شما کمک میکند تا سطح خود را به مانند روز اول کنید. همچنین این اسپری غیر سمی و بدون حلال می باشد.