رنگ شب تاب

رنگ شب تاب

آیا بدنبال نورهای جادویی در تاریکی هستید؟ با رنگ شب تاب یک شاهکار جادویی خلق کنید. رنگ شفاف شب تاب، دیوار یا سطوح دیگر شما در شب نورانی می کند.

  • به رنگ شفاف و زرد خیلی کمرنگ.
  • بر پایه آب، بدون بو، تشعشع و سرب.
  • موجود در قوطی های ۲۵۰ میلی لیتر و نیم لیتر.
  • پوشش دهی ۵/۲ متر مربعی برای ۲۵۰ میلی لیتر.